Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eitvinai

dvaras, kaimas ir seniūnija Fischhauseno (Žuvininkų) apskrityje, Alkainių seniūnijoje.

Eitvinai (vok. Goldschmiede; rus. Dimitrovo), dvaras, kaimas ir seniūnija Semboje, Žuvininkų apskrityje, Alkainių seniūnijoje, prie Karaliaučiaus–Naujųjų Kuršių plento ir geležinkelio, 10 km į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus, 30 km į šiaurės rytus nuo Žuvininkų. 1359 minimi Eytowyna, 1364 Eytwynne, 1405 Eythewynne sietini su prūsų asmenvardžiu Eit-vin-, plg. liet. asmenvardis Eit-vinas, Eit-vidas. Senasis vietovardis 1608 pakeistas į vokišką Goldschmiede, kuris yra lotyniškos pavardės Aurifaber vokiškas vertimas. Tai buvo Rytprūsių hercogystės teismo prezidentas. Įsigijęs žemės vasarvietei, jis perleido ją Auerių giminei nuolat įsikurti. Šie giminiavosi su pirmuoju Rytprūsių hercogu Albrechtu, buvo įtakingi ir pavertė dvarą paveldimuoju dvaru (vok. Majoratsgut). XVII a. Goldschmiedės dvaro savininkui priklausė ir Alkainių dvaro žemės, iš viso apie 2000 margų (500 ha). Dvaro žemėse buvo keletas karčiamų, kuriose mėgo nakvoti turgininkai, važiuojantys į Karaliaučių. Prie Eitvinų XIX a. paliudytas Gilvietės (vok. Gilwet) ežeriukas, kuris XIX a. išdžiūvo ir apaugo pievomis. Jo vardu pievos tebeminimos iki sovietų okupacijos. XX a. pradžioje buvo geležinkelio stotelė, vidutinio dvaro sodyba, kelios sodybėlės paplentėje. Seniūnijoje, kuriai priklausė Fuchsberg, Alkainiai, Strutkaimis ir Praverai, 1939 buvo 695 gyventojai.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas