Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eidaičių piliakalnis

Pilalės kalnas, Tenenio upės dešiniajame krante.

Eidáičių pliakalnis, dar vadinamas Pilalės kalnu, Tenenio upės dešiniajame krante, apie 0,5 km į vakarus nuo Barvų malūno. Piliakalnio šlaitai statūs, iki 6 m aukščio. Aikštelė trapecijos formos, rytų–vakarų kryptimi apie 40 m ilgio, vakariniame gale 30 m, o rytiniame gale 18 m pločio, jame nedidelis pakilimas – nulyginto pylimo žymės (?). Archeologų netyrinėtas. Pasakojama, kad ant Eidaičių piliakalnio stovėjusioje pilyje gyvenęs piktas kunigaikštis, turėjęs labai geros širdies dukterį. Kartą kunigaikštytė įleidusi į pilį seną pavargusį žmogų, o jos tėvas liepęs pavargėlį įmesti į rūsį. Tuomet kunigaikštytė prakeikusi pilį, ir ši prasmegusi kalno gelmėse. Kiekvieną šimtmetį kunigaikštytė pasirodanti kalno viršūnėje ir laukianti savo išvaduotojo. Išvaduoti ją galės tik tas, kuris pabučiuos visus jos gyvulius.

Crome H. Verzeichnis der Wehranlangen Ostpreußens (II. Teil.) // Prussia. Bd 32. Teil. II. Königsberg (Pr.), 1939, S. 305; LAA. II. V., 1976, p. 56; Remeika J. Eidaičių piliakalnis // Ką kalneliai pasakoja. Klaipėda, 1938, p. 55–57.

Linas Tamulynas

Iliustracija: Eidaičių piliakalnis, aprašytas Jono Remeikos knygoje „Ką kalneliai pasakoja“, 1938