Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ėgliškių pilkapynas

8 pilkapiai Danės kairiajame krante, abipus Šaltupio.

gliškių pilkapỹnas, pilkapiai Danės kairiajame krante, abipus Šaltupio. Iš viso ištirti 8 pilkapiai. 1895 A. Götze ištyrė penktadalį vieno pilkapio; 1898 A. Bezzenbergeris – vieną; 1969, 1974–1975 E. Grigalavičienė ištyrė keturis ir pabaigė tyrinėti A. Götzės tirtą pilkapį; 1980–1981 I. Jablonskis – du pilkapius. Pilkapiai buvo nuo 7 iki 25 m skersmens, jų pagrinde aptikti akmenų vainikai. Ankstyviausieji palaidojimai – degintiniai, be urnų, įrengti pilkapių centre – akmenų statiniuose, datuojami I tūkstantmečio iki Kristaus pirmąja puse. I tūkstantmečio iki Kristaus vidurio kapuose – sudeginti palaikai urnose. Jie aptikti pilkapių centre sukrautuose akmenų statiniuose. Paminėtinas trečio pilkapio degintinis kapas nr. 13, kuriame rasta juodu gludintu ornamentuotu paviršiumi plonasienė ąsočio formos urna su dviguba ąsa. Analogiškos keramikos randama Semboje ir Notangoje. I tūkstantmečio iki Kristaus antroje pusėje mirusieji laidoti sudeginti urnose, o vėliau ir be jų. Kapai įrengti tarp akmeninių statinių, krūsnių ar grindinėlių. Iš šios rūšies kapuose rastų įkapių paminėtinos geležinės apyrankės ir gulbės kaklo formos bronzinis smeigtukas. Vėlyviausi degintiniai kapai įrengti labai paprastai: sudeginti kaulai supilti į urną ar netgi be urnos ir užkasti į negilią ankstyvesnio pilkapio sampile iškastą duobutę. Tokie kapai datuojami apie 150 metus. iki Kristaus. Iš šiuose kapuose rastų dirbinių paminėtinos lateninės segės. Vėlyviausi kapai – griautiniai. Pilkapiuose aptikta dvylika tokių kapų. Jie buvo įkasti į ankstesnius pilkapius, kai kurie apjuosti akmenų vainikais. Šie kapai datuojami 150 metais iki Kristaus – mūsų eros pradžia. Iš griautiniuose kapuose rastų įkapių paminėtini bronziniai dirbiniai: įvijiniai antsmilkiniai, sraiginės kilpinės įvijos, antkaklė kanopiniais galais, sudėtinė, įvijinės ir užkeistais galais apyrankės, įvijinis smeigtukas ir įvijinis žiedas.

Grigalavičienė E. Ėgliškių pilkapiai // Lietuvos archeologija. I. V., 1979, p. 5–43; Jablonskis I. Egliškių pilkapiai //Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1980 ir 1981 metais. V., 1982, p. 35–36.

Linas Tamulynas

Iliustracija: Ėgliškių trečiojo pilkapio penktojo kapo radiniai: žalvarinė antkaklė kanopiniais galais ir žalvarinė įvijinė apyrankė / Iš „Lietuvos archeologija“. I. 1979

Iliustracija: Ėgliškių trečiojo pilkapio akmenų vainiko sampile detalė / Iš „Lietuvos archeologija“. I. 1979