Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduardas Pohlmanas

Eduardas Polmanas, XX a. spaustuvininkas.

Pohlmanas Eduardas, Pòlmanas 1892 1967 IV 14New Yorke, spaustuvininkas. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą dirbo O. Mauderodės spaustuvėje Tilžėje. Karo metu su vokiečių kariuomene atsidūrė Didžiojoje Lietuvoje ir čia pasiliko. Atstačius nepriklausomą Lietuvos Respubliką, dirbo valstybinėje, vėliau Spindulio spaustuvėje. Atvykęs į JAV, dirbo lietuvių pranciškonų spaustuvėje Brooklyne.

L: A. ir J. Bortkevičių archyvas.

Iliustracija: Eduardas Pohlmanas / Iš laikraščio „Darbininkas“ 1967 IV 21, Nr. 28