Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduardas Červinskas

lietuvių geografas.

Červiñskas Eduardas 1921 VIII 15Penzoje (Rusija), geografas. Dr. (fiziniai mokslai; geografijos mokslų kandidatas 1956). 1941 baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. 1943–1945 Kretingos gimnazijos mokytojas. 1945–1950 studijavo geologiją ir fizinę geografiją Vilniaus universitete. 1951–1960 Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Fizinės geografijos ir kartografijos katedros asistentas, Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas (1960–1972), docentas (1961–1987). 1955 apgynė disertaciją Vandens apykaita tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros.

Dalyvavo I kompleksinėje Kuršių marių tyrimų ekspedicijoje, 1952–1953 – Baltijos jūros sąnašų ir bangų plūsmo tyrimuose, 1954–1982 pats organizavo Kuršių marių hidrologinio režimo tyrimus (Klaipėdos sąsiaurio vandens balanso apykaita, Kuršių marių krantų ir dugno deformacijos, Nemuno deltos vandentėkmės vagų pasikeitimas dėl srovių ir nuosėdų bei žiočių debito). 1952–1998 aštuonių valstybių bibliotekose ir archyvuose aptiko literatūrinių šaltinių, planų ir žemėlapių, kuriuose pavaizduotos Mažosios Lietuvos pakrantės, uostai, vandentėkmės bei hidrotechninės statybos. Kaupė hidrometeorologinių stebėjimų ir matavimų duomenis, žinias apie laivybą ir jos sąlygas Klaipėdos uoste XII–XX amžiuje. Braižė žemėlapius, talkino rengiant spaudai geografijos mokslo leidinius bei lietuviškąsias enciklopedijas. Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos katedroje įkūrė Lietuvos pajūrio geografinį archyvą.

Paskelbė straipsnių apie vandens apykaitą Klaipėdos sąsiauryje, Nemuno deltos ir Kuršių marių hidrologinį režimą, nuosėdų kaupimąsi, marių kranto linijos ir dugno reljefo keitimąsi, Kuršių marių kartografinio vaizdo raidą. Svarbiausi darbai: Vandens apykaitos tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros klausimu (Geografinis metraštis. II. V., 1959, p. 221–271); Pagrindiniai Kuršių marių hidrologinio režimo bruožai (Kuršių marios. V., 1959, p. 47–67; rusų kalba); Kartografinio vaizdo raida (Kuršių marios, I. V., 1978, p. 93–154); Šiuolaikinis nuosėdų kaupimasis Kuršių mariose (Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Geografija, XVI. V., 1980, p. 28–73; bendraautoriai: M. Repečka, O. Pustelnikovas). Apdovanotas LSSR valstybine premija (1959, su A. Basalyku, K. Bieliuku) už monografiją Lietuvos TSR fizinė geografija (t. 1 1958).

Iliustracija: Eduardas Červinskas, 1998