Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduard von Keyserling

Eduardas fon Kaizerlingas, XIX–XX a. vokiečių rašytojas.

Keyserling Eduard von (Eduardas fon Káizerlingas) 1855 V 15 Paddeno pilyje, Latvijos Kurše 1918 IX 29 Münchene, Vokietija), vokiečių rašytojas. 1875–1877 studijavo teisę, filosofijos ir meno istoriją Dorpato (Tartu) universitete, studijas tęsė Vienoje ir Graze (Austrija). 1899 apsigyveno Münchene. 1907 apako ir mirė vienišas. Po pirmųjų natūralistinių bandymų kaip pasakotojas ir dramaturgas literatūroje reprezentuoja impresionizmą. Įtaigiai aprašė Baltijos kraštų aristokratijos gyvenimą amžių sandūroje. Jausmingas sentimentalios diduomenės pasaulis (draskomas erotinių konfliktų), kur vyrauja melancholiška, rezignuojanti atmosfera, pavaizduotas psichologiniuose romanuose ir novelėse. Jo kūrybą vertino Th. Mannas ir H. Hesse (pastarasis atkreipė dėmesį į gebėjimą subtiliai aprašyti gamtovaizdį). XIX a. lietuvininkų gyvenimas Mažojoje Lietuvoje (greta socialinio gyvenimo vaizdų aprašyta romantinė meilės istorija) ryškus dramose Ein Frühlingsopfer [Pavasario auka] ir Der dumme Hans [Kvailasis Hansas] (pastatytos Berlyne 1889 ir 1901). Lietuvos valstietės gyvenimo istorija aprašyta apsakyme Die Soldaten – Kersta [Kareiviai – Kersta]. Jame vyrauja įprasta kaimiečių kasdienybė su jų vargais, rūpesčiais, retais džiaugsmais (parodyta Kerstos ištvermė, kantrybė, dvasios stiprybė). Vienas geriausių ir gražiausių apsakymų – Fürstinnen, 1917 [Kunigaikštienės].

L: Keyserling E. Werke; Wonderley W. A Study of the Works of E.v. Keyserling. 1959; Baumann H. E. v. Keyserlings Erzählungen. 1967.

Regina Sinkevičienė

Iliustracija: Eduard von Keyserling