Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduard Korallus

Eduardas Karalius, XIX–XX a. Mažosios Lietuvos mokslininkas, kunigas.

Korallus Eduard (Eduardas Karãlius) 1861 X 17Būdviečiuose (Stalupėnų aps.) 1945 X 7 Potsdame, Mažosios Lietuvos mokslininkas, kunigas. 1881 Karaliaučiaus Wilhelmo gimnazijoje gavo brandos atestatą. Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. Kunigavo Marunge. 1900 paskirtas Karaliaučiaus miesto Trakaimio parapijos kunigu. Tyrinėjo bažnytinio meno raidą, šia tema parengė bažnytinio meno studijas. 1931 jam suteiktas garbės daktaro vardas. 1932 Karaliaučiuje išleido veikalą Aus drei Jahrhunderten der Tragheimer Gemeinde in Königsberg Pr. 1632–1932. Nach alten Akten und einigen Erinnerungen [Apie Trakaimio parapijos 3 šimtmečius. 1632–1932. Iš senųjų aktų ir atsiminimų].

Albertas Juška

MLEA