Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduard Hermann

Eduardas Hermanas, XIX–XX a. vokiečių kalbininkas.

Hermann Eduard (Eduardas Hèrmanas) 1869 XII 19 Koburge 1950 II 14 Göttingene, vokiečių kalbininkas. Studijavo Jenos, Freiburgo, Leipcigo universitetuose. Kielio, Frankfurto prie Maino, Göttingeno universitetų profesorius. Studijų reikalais 1925 lankėsi Lietuvoje. Tyrinėjo istorinę lietuvių kalbos sintaksę: Über die Entwicklung der litauischen Konjuktionalsätze, 1912 [Apie lietuvių kalbos jungtukinių sakinių raidą]. Veikale Litauische Studien, 1926 [Lietuvių kalbos studijos] nagrinėjo lietuvių kalbos enklitikų vartojimą. Studijoje Die litauische Gemeinsprache als Problem der allgemeinen Sprachwissenschaft, 1929 [Lietuvių bendrinė kalba kaip bendrosios kalbotyros problema] apžvelgė lietuvių bendrinės kalbos formavimosi istoriją. Išleido Litauisch-deutsches Gesprächbuchlein, 1931 [Lietuviškai vokiškų pasikalbėjimų knygelė], parašė straipsnių iš lietuvių kalbos leksikos, istorinės morfologijos. Martyno Mažvydo, Jono Bretkūno raštus, Wolfenbüttelio postilę nagrinėjo straipsnyje Bemerkungen zum altlitauischen Schrifttum in Preussen [Pastabos dėl senųjų lietuvių raštų Prūsijoje]. Paskelbė Simono Grunau vokiečių-prūsų kalbų žodynėlį. Nagrinėjo S. Grunau kronikoje pateikiamą tariamąjį prūsišką Tėve mūsų tekstą. Paskelbė straipsnių apie prūsiško katekizmo vertėją Abelį Vilių.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. Kn. 1. V., 1979, p. 209–221.

Algirdas Sabaliauskas