Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Edmund Cieślak

Edmundas Ciesliakas, XX–XXI a. lenkų teisės istorikas.

Cieślak Edmund (Edmundas Ciẽsliakas) 1922 XI 7Torunėje (Lenkija) 2007 IX 19Gdanske, teisės istorikas. Teisės mokslų dr. (1950). Lenkijos mokslų akademijos tikrasis narys (1991). Nuo 1954 Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto Gdanske mokslo darbuotojas; Pamario istorijos tyrimų skyriaus vadovas. Svarbiausia tyrimų kryptis – Prūsijos žemių miestų istorija; veikalai: Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz niektórych miastach hanzeatyckich w XV w., 1960 [Kovos dėl santvarkos Gdanske ir Torunėje bei kai kuriuose Hanzos miestuose XV a.]; Dzieje Gdańska, 1994, II leidimas anglų kalba 1995 [Gdansko istorija; su Cz. Biernatu]. Kolektyvinio darbo Historia Pomorza, 1976–1984, t. 2, d. 1–2 [Pamario istorija] bendraautoris. Leidinio Historia Gdańska, t. 1–3, 1978–1993 [Gdansko istorija] vienas autorių ir redaktorius.

Vytautas Raudeliūnas