Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Edith Mikeleitis

XX a. mokytojos, rašytojos Edith Ehlers literatūrinis slapyvardis.

Mikeléitis Edith, tikr. Ehlers Edith 1905Parzenczewo-Wartegau (Poznanės apyl.) 1964Stutgarte, mokytojos, rašytojos Edith Ehlers literatūrinis slapyvardis (gal rodantis jos giminės lietuvišką kilmę ar ryšius su Mažąja Lietuva). Gyveno Silezijoje, Berlyne ir Stutgarte. Rašė istorinius apsakymus, romanus, dramas, ese, lyriką, vaidino kino ir televizijos filmuose. Kartais pasirašinėjo slapyvardžiu Edzard Schumann. Romanai: Das andere Ufer, 1938 [Kitas krantas], Die Königin, 1940 [Karalienė; populiarus romanas apie karalienę Augustę Luizę, išleistas 129 000 egzempliorių tiražu], Das ewige Bildnis, 1942 ir 1963 [Amžinas atvaizdas; apie Jakobą Böhmę], Die Sterne des Kopernikus, 1943 [Koperniko žvaigždės; 76 000 egz.] ir kiti. Novelių knygos: Die Erweckung, 1939 [Pažadinimas], Der Teufel im Faß, 1942 [Velnias statinėje; istorijos iš Rytprūsių] ir kitos. Jos dėmesys istoriniams herojams, misticizmas siejo Mikeleitis kūrybą su nacionalsocializmu. Apie 1950–1960 jos istoriniai kūriniai vėl išpopuliarėjo, susilaukė naujų leidimų.

MLFA

Manfred Klein