Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dunava

upė Labguvos apskrityje, į vakarus nuo Labguvos.

Dunavà (vok. Duhnau, nuo 1938 Dunauische Beek; rus. Dunaika), upė Labguvos apskrityje, į vakarus nuo Labguvos. Įteka į Kuršių marias. Ilgis 12 km, baseino plotas 17 km2. Prasideda 2 km į vakarus nuo Drazdų. Teka per pelkėtas pievas į šiaurę lygiagrečiai Ūdrai. Dunavą kerta Karaliaučiaus–Labguvos geležinkelis ir plentas. Įteka į Kuršių marias prie Vilmantynų. Baseinas siauras, pelkėtas, išraižytas daugybės sausinimo griovių. Daugelis jų sujungti su gretimų baseinų upėmis. Visa vaga reguliuota, plotis 10 m, gylis 1,5 metro. 1405 minima Dunow. Upėvardis sietinas su lietuvių dunajus, dunojus – didelis vanduo.

Vilius Pėteraitis

Algirdas Rainys