Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Drumzakas

Drimzakas, Drumsaks, Drumzaks, Kuršių marių įlanka tarp Juodkrantės ir Pervalkos.

Drumzakas, Drimzakas, kuršių kopininkų tarme Drumsaks, Drumzaks (vok. Drumsack), Kuršių marių įlanka tarp Juodkrantės ir Pervalkos. Ten retsykiais vykdavo tik nerijai būdingas gamtos reiškinys – marių dugno išspaudimas. Didžiulė iki pat marių kranto vėjo supustyta smėlio kopų masė savo svoriu stipriai spausdavo apačioje palaidotą dumblingą ir drėgną mergelio sluoksnį. Kartkartėmis didžiulis slėgimas išspausdavo į pakrantę mergelio luitus ir dumblą, sudrumsdamas vandenį (iš čia ir Drumzako vietovardis), o smėlio kopos kraštas kiek smukteldavo žemyn. Tai net mariose sukeldavo bangas. 1922 liepą taip įvyko keli kilometrai į pietus nuo Juodkrantės, ties smėlio užpustyto Naglių kaimo vieta. Tada pamariu praėjus galvijų bandai, pakrantė staiga įdubo. Iškilę į viršų marių mergelio luitai per keletą metų išsilygino ir apaugo įvairiais augalais. Vietovardis kilęs iš kuršių kopininkų žodžio drumzaks – dumblas, klampynė.

Erikas Purvinas