Mažosios Lietuvos
enciklopedija

drumlinai

kepalo formos neaukštos ledyninės kilmės kalvos, ištįsusios išilgai buvusios ledyno slinkimo krypties.

drùmlinai, kepalo formos neaukštos ledyninės kilmės kalvos, ištįsusios išilgai buvusios ledyno slinkimo krypties. Sudaryti iš dugninės morenos priemolių ir poledyninio pagrindo išslėgtų nuogulų. Rytprūsiuose dugninės morenos lygumose paplitę drumlinai sudaro banguotą reljefą.

Algirdas Gaigalas