Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Drugėnų svita

ordoviko sistemos gelmių sluoksniai Karaliaučiaus krašto vakarinės dalies viduriniajame skyriuje.

Drugnų svità, ordoviko sistemos gelmių sluoksniai Karaliaučiaus krašto vakarinės dalies viduriniajame skyriuje. Livonijos stratigrafinėje facinėje zonoje, Notangų įlinkyje 1991 išskyrė J. Laškovas ir J. Paškevičius. Pavadinta Drugėnų (rus. Pereslavskoje) vardu. Drugėnų svitą sudaro klintys, mèrgeliai ir argilitai.

Nijolė Sidaravičienė