Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Drazdeliai

dvaro palivarkas Labguvos apskrityje, Laigyčių parapijoje, Drazdų valsčiuje ir seniūnijoje.

Drazdẽliai (vok. Klein Droosden; rus. Drozdovo), dvaro palivarkas Labguvos apskrityje, Laigyčių parapijoje, Drazdų valsčiuje ir seniūnijoje, Dunavos upės pelkėto slėnio rytų pakraštyje, 14 km į pietvakarius nuo Labguvos, 8 km į vakarus nuo Laigyčių, 3 km į šiaurės vakarus nuo Drazdų. Drazdų seniūnijoje 1939 buvo 591 gyventojai. Drazdeliai buvo vidutinio dydžio palivarko sodyba su pagalbiniu viensėdžiu. 1390 minimi Drosten, 1447 Drasda. Vietovardis sietinas su lietuvių pavarde Drãzdas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas