Mažosios Lietuvos
enciklopedija

dramaturgija

Mažosios Lietuvos autorių dramos kūriniai, kitų autorių kūriniai apie Mažąją Lietuvą.

dramatùrgija (gr. dramaturgia), kurio nors rašytojo, tautos, epochos dramos kūrinių visuma. Teatro dramaturgijos pagrindą sudaro literatūrinis dramos kūrinys. Draminių elementų buvo jau tautosakoje (derliaus, vestuvių apeigose ir kitur). Lietuvos dramaturgija susijusi su XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios tautiniu sąjūdžiu, įvairių miestelių jaunimo draugijų (pvz., Tilžės Aida) mėgėjų spektakliais, lietuviškais vakarais, kurių programą sudarė chorų dainos ir vienas kuris scenos veikalėlis. Vydūnas (trilogijoje Probočių šešėliai, 1908; Amžina ugnis, 1912–1913) pirmasis mėgino aprėpti tautos likimo problemas, filosofiškai traktuoti kovas dėl laisvės. Jo kūrinius, Mažosios Lietuvos draugijų mėgėjų teatrų užsakymu, spausdino Rūtos leidykla. 1957 Juozas Grušas parašė istorinę tragediją Herkus Mantas. Pjeses pasakas vaikams apie pajūrį rašė K. Inčiūra (Eglė žalčių karalienė, pastatyta 1967), A. Liobytė (Kuršiukas, 1971).

LE