Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Spugys

XX a. amatininkas, savamokslis homeopatas.

Spugỹs Dovas apie XIX a. pabaigą XX a. I pusėjeTilžėje, amatininkas, savamokslis homeopatas. Dirbo Kruppo metalurgijos pramonės ir mašinų gamybos fabrike Essene, tapo invalidu. Grįžęs į Mažąją Lietuvą apsiskelbė žolelėmis gydančiu homeopatu. Parašė abejotinos vertės knygą Ligonių prietelius (1913; nerasta). Po kelių mėnesių tarp Tilžės miestiečių išgarsėjęs daktaras buvo apkaltintas šarlatanavimu ir persekiojamas policijos. Jam buvo uždrausta verstis gydymu. Vėliau ne kartą baustas už neteisėtą advokatavimą.

L: D. Spugys jau vėl nubaustas // Naujasis Tilžės keleivis. 1938 IX 21.

Algirdas Žemaitaitis