Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Kiupelis

XX a. I pusės Mažosios Lietuvos valstybės veikėjas.

Kiùpelis Dovas 1959 XII 15Millingene (Vokietija), Mažosios Lietuvos valstybės veikėjas. Kilęs iš Pagėgių apskrities. Po 1923 viena lietuviškų direktorijų Kiupelį paskyrė Pagėgių apskrities komisaru. Naciai po 1939 jį pašalino iš tarnybos. Kiupelis grįžo į tėvų ūkį Kulmenų kaime. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje iš ten pasitraukęs dirbo Rytprūsių dvaruose. Po 1945 vėl grįžo į tėvų ūkį. Ten turėjo gyventi su naujakuriais iš Didžiosios Lietuvos Šadbarais. Bendravo su Lepų gimine. 1948 suimtas ir su šeima ištremtas į Sibirą. Sunkūs darbai palaužė jo sveikatą. 1958 grįžo iš tremties paliegęs.

L: Lietuvos pajūris, 1960, nr. l.

MLFA