Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dortmundo lietuvių draugija

Jurgio Braškio 1921 Dortmunde įkurta kultūrinė draugija, vienijusi išeivius iš Mažosios ir Didžiosios Lietuvos.

Dòrtmundo lietùvių draugijà įkurta 1921 II 27 Dortmunde (Vokietijoje). Steigėjas ir vadovas Jurgis Braškys. Turėjo iki 220 narių – išeivių iš Mažosios ir Didžiosios Lietuvos. 1934 buvo apie 130 narių. Reguliariai rengė sueigas, paskaitas, lietuvių kalbos kursus, prenumeravo lietuvišką periodinę spaudą. Turėjo biblioteką (1935 – 500 knygų), saviveiklos vaidintojų trupę. Dortmundo lietuvių darugija veikė iki 1952. Paskutinis ilgametis darugijos pirmininkas buvo V. Martišius (1912 atvykęs iš Anglijos į Vokietiją).

L: Lietuvos pajūris, 1971, nr. 2–3, p. 40

MLFA