Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Donelaičio paminklui statyti komitetas

1914 Tilžėje susibūręs komitetas.

Doneláičio pamiñklui statýti komitètas. Sumanymas Rambyno kalne statyti paminklą kilo 1913 vasarą čia vykusiame lietuvių susiėjime, artėjant poeto ir kunigo 200-osioms gimimo metinėms. 1914 IV 15 Tilžėje susirinkęs komitetas patvirtino minėtą ketinimą, o V. Gaigalaitis pažadėjo iš Sandoros draugijos čia turėtos žemės paaukoti tam tikslui reikalingą plotą. Donelaičio paminklui statyti komitetui vadovavo: pirmininkas Vilius Steputaitis, pirmininko pavaduotojas Vilius Gaigalaitis, raštininkai Mikelis Kiošis ir Jokūbas Stiklorius, iždininkas Kristupas Lekšas. Spaudos komisiją sudarė prof. Aleksandras T. Kuršaitis, E. Jagomastas, Didžiosios Lietuvos atstovas Jonas Basanavičius, JAV lietuvių atstovas A. K. Rutkauskas ir kiti. Buvo išleistas Paszaukimas statyti paminklui <...> (1914), raginantis rinkti lėšas kaimuose, turguose, švenčių susiėjimų metu. Lėšas priėmė lietuviškų laikraščių redakcijos, Rytprūsių bankai. Donelaičio paminklui statyti komiteto veiklą nutraukė Pirmasis pasaulinis karas.

Vytautas Gocentas