Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Donelaičio liepa

1930 VI 22 Rambyne, „Aukuro“ sode pasodinta liepa.

Doneláičio lepa pasodinta 1930 VI 22 Rambyne, Aukuro sode per tradicinį suvažiavimą, skirtą Joninių šventei. Čia pasodintas ir Vytauto Didžiojo ąžuolas. Kalbą pasakė Vydūnas. Šventėje dalyvavo Enzys Jagomastas, Adomas Brakas, Kristupas Paura, Jokūbas Stiklorius (jis atstovavo Vytauto Didžiojo paminėjimo komitetui ir Aukuro draugijai), Klara Storostienė, Elzė ir Edė Jankutės, kiti Mažosios Lietuvos veikėjai. Visi nusifotografavo prie Amžinosios Rambyno kalno knygos (pradėta 1928), joje Vydūnas įrašė tautinį sąmoningumą stiprinančius žodžius.

L: Praėjusių metų svarbiausieji atsitikimai // Lietuvos keleivio Mažosios Lietuvos 1931 metams kalendorius. Klaipėda, 1930, p. 74.

Vytautas Gocentas