Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Donaldas Giedrikas

gydytojas epidemiologas, programuotojas, prof. Viliaus Pėteraičio pagalbininkas.

Giedrikas Donaldas 1962 V 18 Šiauliuose, gydytojas epidemiologas, programuotojas, prof. Viliaus Pėteraičio pagalbininkas. 1980 aukso medaliu baigė Šiaulių XI vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą, kurį baigė 1986. Iki 1989 dirbo Utenos rajono visuomenės sveikatos priežiūros centre, sanatorijos skyriaus vedėju. 1989 emigravo į Montréalį (Kanada). 1990 baigė papildomus McGill universiteto medicinos fakulteto darbo apsaugos ir toksikologijos kursus, dirba universitetinių klinikų Mikrochirurgijos laboratorijose kompiuterių programuotoju, in-vitro toksikologijos laboratorijoje kartu su prof. Paul Heroux. Nuo 1990 Montréalio lietuvių bendruomenės komiteto narys, Aušros vartų parapijos bažnytinio choro narys. Nuo 1991 V. Pėteraičio padėjėjas jo nenuilstamoje kovoje laisvinant ir primenant Mažąją Lietuvą, rengiant profesoriaus knygas, atliekant Mažosios Lietuvos fondo (MLF) bei Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) darbus. Techniškai paruošė bei kompiuteriu perdarė žemėlapius V. Pėteraičio knygai Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vietovardžių kilmė ir reikšmė, tvarkė A. Lymanto prisiminimų knygos dalį, rengia MLF aplinkraščius bei kitą gausią Mažosios Lietuvos kompiuterinę informaciją, skenuoja nuotraukas ir kitą vizualinę medžiagą MLE, tvarko straipsnius, paruošia juos galutiniam V. Pėteraičio redagavimui.