Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dollstadt

bažnytkaimis ir dvaras Ylavos apskrityje.

Dollstädt (rus. Krasnoznamenskoje), bažnytkaimis ir dvaras Ylavos apskrityje, 13 km į šiaurės vakarus nuo Ylavos, 7 km į rytus nuo Kreuzburgo, 3 km į šiaurės rytus nuo Penkių. Gyvenvietė įkurta 1350, netrukus statyta bažnyčia. Dollstädto parapijai priklausė notangų gyvenvietės: Katlaukiai, Pasmaliai, Penkiai, Salidava, Sėbai, Valkaimiai ir kitos. 1939 buvo 296 gyventojai. Buvo išlikusi būdinga kolonistų gyvenvietės forma: įvairaus dydžio sodybos, susispietusios aplink ilgąją aikštę (kur buvo įterpta bažnyčia ir vėlesnės sodybėlės). Aplink tą sodybų kupetą (apėmusią ir dvaro pastatus) tęsėsi nesudalyti laukai tik su 2 mažais vienkiemiais. Dollstädtas buvo Rytprūsiams būdinga stambaus žemės ūkio gyvenvietė. Sovietmečiu senovinė Dollstädto bažnyčia (dar kiek veikusi po karo) buvo visiškai nugriauta – 1997 rasta tik pamatų liekanų. Kaip ir kitur sunaikintos kapinės.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Dollstädto evangelikų liuteronų bažnyčia, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968