Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dobrynės brolių ordinas

Prūsijos Kristaus broliai, katalikų vienuolių riterių ordinas, veikęs Mazovijoje.

Dobrỹnės brólių òrdinas, Prsijos Krstaus bróliai, viduriniais amžiais įkurtas katalikų vienuolių riterių ordinas, veikęs Mazovijoje. 1228 Dobrynės žemėje Mazovijos kunigaikščio Konrado I Mazoviečio ir Prūsijos vyskupo Kristijono įkurtas kovai su prūsais. Dauguma Dobrynės brolių ordino narių – vokiečiai. Turėjo karine jėga paremti prūsų krikštą (juos krikštijo cistersai). Prūsų puolimams stiprėjant ir užblokavus riterius jų pačių Dobrynės pilyje, Konradas į pagalbą pasitelkė Vokiečių (Kryžiuočių) ordiną, įkurdindamas jį Kulmo žemėje (Vyslos žemupio dešiniajame krante, kur į prūsų etnines žemes kėlėsi kolonistai lenkai). Dobrynės brolių ordinui nepavykus įveikti prūsų, dalis jo narių 1233 prisijungė prie galingesnio Kryžiuočių ordino. Kitus Konradas įkurdino jotvingių žemėje, Drohičino pilyje, nes norėjo, kad jie užkariautų jotvingius. 1238 Voluinės kunigaikščiui Danilui Haličiečiui užėmus Drohičiną ir paėmus į nelaisvę Dobrynės brolių ordino magistrą Brunoną, ordinas nustojo gyvuoti.

Edvardas Gudavičius