Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Dobilas“

lietuvių jaunimo draugija Senuosiuose Vainočiuose.

„Dóbilas“, lietuvių jaunimo draugija. Įkurta 1912 VII 14 Senuosiuose Vainočiuose (Tilžės parapijoje). Dobilo nariai mokėsi lietuvių dainų, ratelių, deklamavo eilėraščius, rengė šventes. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Dobilo veikla nutrūko.

Vytautas Gocentas

Jurgis Reisgys