Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Diržkiemis

kaimas ir dvaras Pilkalnio apskrityje, Viliūnų parapijoje ir valsčiuje.

Diržkiemis (vok. Dörschkehmen, nuo 1938 Derschau), kaimas ir dvaras Pilkalnio apskrityje, Viliūnų parapijoje ir valsčiuje, 9 km į rytus nuo Pilkalnio, 4,5 km į pietus nuo Viliūnų, Paduodupės dešiniajame krante. 1564 minimi Lapai. Diržkiemis po 1709–1711 didžiojo maro apgyvendintas vokiečių kolonistais. Diržkiemio valsčius sudarytas 1723 iš Lapiniškės (Lapų) ir Melšikių. Kolonizacijos sąrašų duomenimis, 1736 jau buvo 169 vokiečių šeimos ir beliko 119 lietuvininkų ūkininkų šeimų. XX a. pradžioje buvo didelė dvaro sodyba su gretimomis darbininkų sodybomis, didelis viensėdis Diržkiemio žemių šiaurės rytų pakraštyje. Rytų gale buvo Užalksnių palivarkas, vėliau virtęs 3 sodybų kaimu (vok. 1938 Kleinderschau), mat generolui Derschau atminti naciai 1938 kaimą ir dvarą pavadino jo vardu. Aplink Diržkiemį tęsėsi didelis dvaro žemių plotas, drėgnos pievos upelio slėnyje buvo nusausintos griovių tinklu. Sovietmečiu Diržkiemis ir visos aplinkinės gyvenvietės sunaikintos.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas