Mažosios Lietuvos
enciklopedija

dirbtuvės

įvairių amatų įmonėlės.

dirbtùvės. Tankiai apgyvendintoje Mažojoje Lietuvoje plito įvairūs amatai, teikdavę galimybę žmonėms papildomai užsidirbti. Amatų plėtrą skatino ir Prūsijos tradicijos, besivystantis ūkis. Pvz., nedideliuose Natkiškiuose iki Antrojo pasaulinio karo buvo stambios įvairios technikos remonto dirbtuvės, stalių dirbtuvės, kur gaminta durys, langai, karstai ir kita. Dirbtuvių pastatų dydį ir pobūdį lėmė amato rūšis ir apimtis. Priekulės odininkas (darė balnus ir kitką) tilpo savo gyvenamojo namo dalyje. Staliai greta dirbtuvių dar turėdavo pastoges medienai laikyti ir džiovinti. Natkiškių technikos dirbtuvės – dideliame 2 aukštų pastate su ilgais garažų priestatais – dirbo keli darbininkai, greta veikė dviračių ir kitų prekių parduotuvė. Pamario darbininkai tinklus dažniau megzdavo namų viduje. Dažnos buvo kalvės. Ūkiškai besitvarkančios Mažosios Lietuvos neretoje kaimo sodyboje būdavo dirbtuvės – patalpėlė ar priestatas ūkiniame pastate, kur gyventojai meistraudavo smulkmenas, taisydavo inventorių.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Amatai. Iliustracija Petro Jakšto knygoje „Senoji Šilutė“, 1994