Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dinglaukiai

dvaras ir kaimas Darkiemio apskrityje, Vilemsberkio parapijoje.

Dinglaukiai (vok. Dinglauken, nuo 1938 Altdingelau; rus. Zadorožnoje), dvaras ir kaimas Darkiemio apskrityje, Vilemsberkio parapijoje, Gražgirių seniūnijoje, 7 km į šiaurės rytus nuo Darkiemio, 1,5 km į vakarus nuo Gražgirių. 1583 minimi Dingklauken. Anksčiau valsčiaus centras. Kolonizacijos sąrašų duomenimis, po 1709–1711 didžiojo maro 1736 ūkininkų valsčiuje lietuvininkų šeimų buvo 63, vokiečių kolonistų – 63. XX a. pradžioje buvo valstybinio dvaro sodyba su dideliais trobesiais ir gretima darbininkų gyvenviete. Aplink tęsėsi dideli dvaro žemių plotai. Dinglaukių likučiai kartu su netoli buvusio Gražlaukio dvaro liekanomis 1994 rusiškai vadinti Borok. Sudurtinis vietovardis iš lietuviškos pavardės Dinga, prūsų Dingo + laũkas.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas