Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dikšiai

bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ylavos apskrityje.

Dikšia (vok. Dexen, Groß Dexen; rus. Nagornoje; vok. Klein Dexen; rus. Furmanovo), bažnytkaimis ir valsčiaus centras Ylavos apskrityje, 7 km į vakarus nuo Ylavos. 1320 minimi Dechsen, o 1411 / 1419 gretimoje vietovėje – Dexten, Dexiten, Dixten. 1320 minima bažnyčia ir kunigas Albrechtas zum Dechsen. Dikšių parapija prūsų gyvenamoje vietoje apėmė senas gyvenvietes: Alkainius, Auseinius, Burnėnus, Dumnavą, Gerkius, Jurlaukius, Pilsėdžius, Pumpikius, Resytę, Rudyčius, Sodėnus, Vakarą ir kitus. 1939 buvo 222 gyventojai. Didžiųjų Dikšių branduolyje buvo 6 didelės sodybos abipus Kniwitt upelio, supamos mažesnių sodybų ir viensėdžių. Piečiau buvo Mažieji Dikšiai – tankiai užstatytas bažnytkaimis kalvynuose, senų vieškelių sankryžoje, į šiaurę nuo Stablaukių girios. Sovietai bažnyčią 1983–85 nugriovė. Vietovardis kildintinas iš šaknies Diks-, plg. lietuvišką pavardę Dikšas (Šilutė), dar vietovardį Dikšiai (Kelmė).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Dikšių bažnyčia, XX a. pradžia / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo