Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dievų Motina

svarbiausia baltų mitologijos ir religijos dievybė.

Diev Mótina, svarbiausia baltų mitologijos ir religijos dievybė. Istoriniuose šaltiniuose vadinama įvairiais vardais. Romėnų istorikas Tacitas I a. rašė, kad aisčiai garbina Dievų Motiną ir kaip savo tikėjimo ženklą nešioja šernų atvaizdus. Dievų Motinos, arba Deivės, religija vyravo iki brolių Videvučio ir Brutenio reformų prūsuose (tos reformos iškėlė vyriškų dievų galią). Išlikusi viešajame gyvenime prūsų deivė Kurka paveldėjo kai kurias Dievų Motinos funkcijas – derlingumo ir vaisingumo. Vėlesni šaltiniai – M. Pretorijus, P. Ruigys, M. L. Rėza ir kiti – mini Laimą, Žemyną, kurios genetiškai susijusios su Dievų Motina.

Jonas Trinkūnas