Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dievenis

kaimas ir dvaras Semboje, Fischhauseno ( Žuvininkų) apskrityje, Pabėtų parapijoje ir valsčiuje.

Dievenis (vok. Diewens; rus. Romanovo), kaimas ir dvaras Semboje, Žuvininkų apskrityje, Pabėtų parapijoje, valsčiuje ir seniūnijoje, 28 km į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus, 15 km į pietvakarius nuo Kranto, 1 km į šiaurę nuo Pabėtų. Kartu su Pabėtais 1939 buvo 1358 gyventojai. Iki Antrojo pasaulinio karo Dievenio sodybos tęsėsi nuo Pabėtų tvenkinio upelio pakrantėmis. Aukščiausia Dievenio kalva – Butzken-Berg. Vietovardis sietinas su lietuviška pavarde Dievenis, Devenis (: lietuvių diẽvas, latvių dievs). Plg. dar prūsų Dewslauks (Semba), Dewitte (miškas Semboje).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas