Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dietrich von Altenburg

Dytrichas, arba Teodorikas Altenburgas, Kryžiuočių ordino karinis ir valstybinis veikėjas.

Dietrich von Altenburg (Dýtrichas, arba Teodòrikas Áltenburgas) 1341 X 6, Kryžiuočių ordino karinis ir valstybinis veikėjas. Nuo 1307 dalyvavo karo žygiuose į Lietuvą. Nuo 1320 Ragainės komtūras. 1324 puolė Gedimino pilį Žemaitijoje. 1328 Balgos komtūras (pastatydino kryžiuočių pilį Bartuose), netrukus tapo ordino vyriausiuoju maršalu ir Karaliaučiaus komtūru, 1335–41 didysis magistras. Lietuvai užkariauti Nemuno dešiniajame krante 1336 pabaigoje ar 1337 pradžioje pastatydino Marienburgo, 1337 – Bajerburgo pilis; pastaroji turėjo tapti nukariautų lietuvių žemių centru. Atstatė Georgenburgo pilį.

LE