Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dietrich Gruningen

Dytrichas, Ditrikas Griuningenas, XIII a. 5–6 dešimtmečio Livonijos ordino magistras, Vokiečių ordino didysis magistras.

Dietrich Grüningen (Dýtrichas, Dtrikas Griùningenas), XIII a. 5–6 dešimtmečio Livonijos ordino magistras (minimas nuo 1239), Vokiečių ordino didysis magistras (1246 pabaiga–1259). Kilęs iš Tiuringijos (Vokietijoje). 1242 IV 19 iš popiežiaus legato Wilhelmo Modeniečio išsirūpino koncesiją užkariauti po Saulės mūšio (1236) išsivadavusį Kuršą (Kuršas buvo tiesioginė popiežiaus valda). 1244 prie Livonijos ordino žemių prijungė šiaurinę Kuršo dalį, pastatydino Kuldigos ir įtvirtino iš kuršių atimtą Embutės pilį. Dietrichas Grüningenas baigė malšinti I prūsų sukilimą (1242–49). Remiamas Čekijos karaliaus Přemyslo II Otakaro, 1255 užkariavo Sembą. Į Prūsiją neįsileido 1245 pabaigoje paskirto Prūsijos ir Livonijos arkivyskupo Alberto Swerberio. Popiežiaus ir imperatoriaus kovoje Dietrichas Grüningenas rėmė popiežių ir gavo jo paramą.

L: Lietuvių karas su kryžiuočiais. V., 1964, p. 124, 126, 135, 144; Gudavičius E. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII amžiuje. V., 1989, p. 80–81, 85, 89, 98.

Edvardas Gudavičius