Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dieglių senasis gynybinis įtvirtinimas

XV a. gynybinis įtvirtinimas, skirtas Rytprūsių sienos apsaugai.

Diegli senàsis gynýbinis įtvrtinimas yra 0,6 km į rytus nuo Aisės kairiojo kranto. 1905 jį lankė A. Bezzenbergeris. Tada jį sudarė 18×20 m dydžio aikštelė, iš trijų pusių apsaugota pylimu, kuris ties pagrindu buvo 7 m pločio, išorėje apjuostas 1 m gylio ir 4 m pločio grioviu. Jau 1905 šis įtvirtinimas buvo gerokai apardytas. A. Bezzenbergeris manė, kad šis gynybinis įtvirtinimas įrengtas po 1422 ir buvo skirtas Rytprūsių sienos apsaugai. Šiuo metu jis dar labiau apardytas, kartais tapatinamas su Dvylių senaisiais gynybiniais įtvirtinimais.

Bezzenberger A. Die Schanzen bei Piktaszen, Dwielen, Deegeln (Kreis Memel) und ein zerstörtes Gräberfeld bei Dwielen // Prussia. 23. Heft. 1. Teil. Königsberg i. Pr. 1914, S. 184–191; LAA. III. V., 1977, p. 33.

Linas Tamulynas