Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dieglių kapinynas

buvęs VI–VIII a. kapinynas.

Diegli kapinýnas. 1895 E. Scheuʼjus į Karaliaučiaus muziejų perdavė keletą radinių iš Dieglių kapinyno; jie būdingi VI–VIII a. kapų inventoriui. 1905 A. Bezzenbergeris Dieglių kapinyno neaptiko. Kapinynas minimas daugelyje archeologijos darbų, tačiau iki šiol jo tiksli vieta nežinoma. Gali būti, kad tai yra tas pats Dvylių kapinynas.

Bezzenberger A. Die Schanzen bei Piktaszen, Dwielen, Deegeln (Kreis Memel) und ein zerstörtes Gräberfeld bei Dwielen // Prussia. 23. Heft. 1. Teil. Königsberg i. Pr. 1914, S. 184–191; LAA. III. V., 1977, p. 33.

Linas Tamulynas