Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Didlaukiai

bažnytkaimis Įsruties apskrityje, Ditavos upės kairiajame krante.

Ddlaukiai, Ddlakiai (vok. Didlacken, nuo 1938 Ditlacken; rus. Telʼmanovo), bažnytkaimis Įsruties apskrityje, Ditavos upės kairiajame krante, 8 km į pietus nuo Įsruties. 1898 iš 246 Didlaukių gyventojų 30 % dar buvo lietuviai. Kryžiuočių ordinas Didlaukių vietoje buvo pastatęs medžiotojų sodybą. 1561 kaimą įkūrė Didlaukių Sendvario savininkas Pierre de la Cave. 1583 minimi Dittlauken. 1665 pastatyta pirmoji bažnyčia, įkurta Didlaukių parapija. Nuo 1676 Didlaukiuose veikė ligoninė, nuo 1680 – gelumbės audykla ir malūnas, karčiama. 1939 buvo 132 sodybos ir 452 gyventojai, geležinkelio stotis, tankiai sodybomis apstatyta gatvė-vieškelis, malūnas tiekė Didlaukiams elektrą. Į rytus buvo didelis Ddlaukių dvaras (vok. Althof Didlacken) su darbininkų gyvenviete prie Lancas-Wiese pievos. Didlaukiams priklausė ir keliolika aplinkinių viensėdžių. 1993 dar buvo kiek senų sodybų, sandėliu paversta bažnyčia. Senesnė vietovardžio lytis veikiausiai Ditlaukiai, sietina su upėvardžiu Ditava.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Vytautas Šilas

Genadij Razumnyj

Iliustracija: Didlaukiai, 1994

Iliustracija: Didlaukiai, 1994