Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Deutsche Stiftung

Vokiečių fondas, slaptas vokiškos kultūros rėmimo fondas.

Deutsche Stiftung (Vokiečių fondas), 1920 Vokietijoje įsteigtas slaptas fondas. Veikė Vakarų Lenkijoje, laisvajame Dancigo mieste ir Klaipėdos krašte. Deutsche Stiftung vadovas buvo vyriausybės tarėjas Erichas Krahmer-Müllenbergas, o atstovas Rytprūsiuose – Karaliaučiaus universiteto profesorius Theodoras Oberländeris, vadovavęs ardomajai veiklai Klaipėdos krašte. T. Oberländeris nusakė Deutsche Stiftung veiklos principą: „Kultūrinė kova yra karo tąsa, kova dėl namų, sodybų, mokyklų, dėl vaiko sielos.“ Klaipėdos krašte Deutsche Stiftung finansavo Goethės sąjungą, Kulturbundą, teatrą, chorus, sporto organizacijas, vokiškų partijų rinkimines kampanijas, rėmė iš Direktorijos atleistus antilietuviškai nusiteikusius klaipėdiškius, karo veteranus, jų našles, Vokietijoje studijuojančius klaipėdiškius ir kitus. Lėšų Deutsche Stiftung gaudavo iš didelių pramonės ir prekybos susivienijimų bei Vokietijos iždo. Deutsche Stiftung savo lėšas pervesdavo Karaliaučiaus ir Tilžės bankams, o iš ten jas į Klaipėdą perveždavo Vokietijos konsulato darbuotojai arba Kulturbundo vadovas Heinrichas Conradas. Deutsche Stiftung veikė iki 1940.

L: Gelžinis M. Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva. V., 1996.

Vytautas Šilas