Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Desyčiai

kaimas ir seniūnija Karaliaučiaus apskrityje, Neuhauseno parapijoje, Bulytės valsčiuje.

Desyčiai (vok. Dositten; rus. Čeremchovo), kaimas ir seniūnija Semboje, Karaliaučiaus apskrityje, Neuhauseno parapijoje, Bulytės valsčiuje, 13 km į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus, 6 km į pietryčius nuo Neuhauseno, ties vieškeliu į Bulytę ir Neuhauseną. Kaimo žemių šiauriniame pakraštyje prie Kadagių kalno (vok. Kaddigsberg) buvo kelių sodybėlių grupė su žemės rėželiais. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Desyčiai buvo tankiai sustatytas 5 didelių sodybų gatvinis kaimas. Apėmę Naitkaimį bei keletą gretimų dvarų, 1927 Desyčiai virto seniūnija, kurioje 1939 buvo 464 gyventojai. Desyčiuose veikė pieninė ir 1738 įkurta dviklasė mokykla. Kas antrą sekmadienį mokykloje vykdavo pamaldos. 1993 buvo Desyčių liekanos. 1395 minimi Desyten. Vietovardis yra priesagos -t- vedinys iš Des-, plg. pavardes: lietuvių Desas, latvių Desa; prūsišką vandenvardį Dessoy (Galindoje).

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas