Mažosios Lietuvos
enciklopedija

departamentas

Prūsijos karalystės administracinis teritorinis vienetas.

departameñtas, Prūsijos karalystės administracinis teritorinis vienetas. Mažosios Lietuvos diduma 1736–1818 priklausė Lietuvos departamentui (centras – Gumbinė). Likusi buvusios Prūsijos kunigaikštystės teritorija su dalimi Mažosios Lietuvos sudarė Rytų Prūsijos departamentą (centras – Karaliaučius). Po Lenkijos ir Lietuvos Respublikos III padalijimo (1795) prie Prūsijos karalystės prijungtos Respublikos žemės, pavadintos Naujaisiais Rytprūsiais (vok. Neuostpreussen), buvo suskirstytos į 2 departamentus: Plocko (Lenkija) ir Balstogės (lenk. Białystok). Pastarajam departamentui priklausė ir Užnemunės Marijampolės, Kalvarijos bei Vygrių lietuviškos apskritys. 1807 Prancūzijai užkariavus Prūsiją, Užnemunė įėjo į Lomžos departamentą.

Algirdas Matulevičius