Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Denny“

1915 Norvegijoje statytas garlaivis.

„Denny“, 1915 Norvegijoje statytas garlaivis, 1255 BRT. Lietuvos Baltijos laivynas 1940 kovo mėnesį jį nupirko už grynus pinigus Bostono uoste. Garlaivį ketinta pavadinti Trakų vardu. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, laivas turėjo išplaukti į Liepoją, tačiau dėl karo veiksmų liko uoste. Nepavyko vėliau jj nuplukdyti į Norvegiją. Denny buvo naudojamas per visą karo laiką, o po karo atsidūrė Amerikoje. Rusai reiškė pretenzijų į Denny, tačiau, Baltijos kraštų okupacijos nepripažinus, šiuos ir kitus Baltijos laivus, esančius Amerikos uostuose, perėmė Jungtinių Valstijų Maritime Commission. Po karo Lietuvių Jūrininkų Sąjunga užsienyje teiravosi dėl Denny atgavimo. Denny dar keturis kartus keitė savininkus ir vėliavas, kol 1958 III 28 buvo paskandintas prie Indonezijos krantų.

Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Garlaivis „Denny“ – „Trakai“ Bostone, 1940 / Iš Povilo Almio Mažeikos rinkinio