Mažosios Lietuvos
enciklopedija

deklaracija

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio 1990 VIII 18 deklaracija dėl Klaipėdos krašto lietuvininkų pilietinių teisių atstatymo.

deklarãcija, Lietùvininkų bendrjos „Mažóji Lietuvà“ seimẽlio 1990 VIII 18 deklarãcija dėl Klapėdos krãšto lietùvininkų piliẽtinių téisių atstãtymo. Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ mėgino nustatyti faktiškus Klaipėdos krašto išniekinimo padarinius. Ji nustatė, kad čia kultūra buvo naikinama nepalyginamai rafinuočiau negu Karaliaučiaus krašte, nors ten apsigyveno svetimos valstybės žmonės. Mažosios Lietuvos seimelis nutarė dar kartą suformuluoti savo reikalavimus ir paskelbti juos deklaracijoje:

1. Lietuvininkų bendrija siekia sustabdyti mūsų protėvių, tėvų statytų pastatų, sukurtų paminklų, maldos namų, kapinių bei kito paveldo griovimą, naikinimą, niekinimą. Manome, jog būtina jį atkurti, išsaugoti ateinančioms kartoms.

2. Lietuvininkų bendrija Mažoji Lietuva kreipiasi į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą reikalaudama: a) pripažinti ir pasmerkti pokario metais vykdytą lietuvininkų genocidą bei dabar tebevykdomą diskriminaciją; b) priimti teisinį aktą, kuriuo remiantis Klaipėdos krašto gyventojams, teisėtiems savininkams arba jų paveldėtojams, būtų sugrąžinti atimtieji namai bei kitas įstatymais leidžiamas valdyti turtas. Už sunaikintą nuosavybę išmokėti kompensaciją; c) priimti įstatymus, saugojančius senąją krašto kultūrą, vietinių gyventojų tradicijas bei papročius.

Deklaraciją pasirašė lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva seimelio nariai: Viktoras Petraitis, Albinas Tumaitis, Rūta Mačiūnienė, Bernardas Aleknavičius, Rūta Čigienė, Albertas Juška, Rūta Purvinaitė, Martynas Purvinas, Vytautas Šilas, Eva Labutytė, Vytautas Gocentas, Kurtas Moras, Edita Barauskienė, Viktoras Pėteraitis, Jurgis Plonaitis, Jonas Kalvanas, Kazys Budginas.

L: Pamarys. 1990, nr. 106 (5705).