Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dėdavos kapinynas

didelis kapinynas Gertlaukių miške.

Dėdavõs kapinýnas surastas 1899 Gertlaukių miške. Du kapus ištyrė J. Heydeckas. 1925–1926 kapinynas vėl tyrinėtas, tačiau rezultatai neskelbti. Dažniau minimas kaip Klein Fliess. Yra pereinamojo iš pilkapių į plokštinius kapinynus laikotarpio laidojimų. Žemės paviršiuje matėsi nedideli apie 8 m skersmens iškilimai. Atrodo, kad kapinynas užėmė gana didelę teritoriją. Aptikti degintiniai kapai su urnomis ir be jų. Į pietvakarius nuo pirmo kapo surastas griautinis žirgo kapas su žąslais ir gražiomis kamanomis. Antrame kape, be dviejų puodų, surastas skydo umbas, ietigalis, segė, diržo apkalai. Viename apardytame suplokštėjusiame pilkapyje rasta baltų kraštuose labai reta romėniška terra sigillata šukė.

L: Heydeck J. Eine Kultur u. Grabstelle in Försterei Kl. Fliess, Kr. Labiau // PB, XXI, 1909, S. 57–59, Taff. V–VI.

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Dėdavos kapinyno radiniai / Iš Vaidemaro Šimėno rinkinio