Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Dauba“

lietuvių jaunimo draugija Kalotėje.

„Daubà“, lietuvių jaunimo draugija. Įkurta 1919 Kalotėje (Klaipėdos apskrityje). Daubos nariai puoselėjo lietuvybę, mokėsi lietuviškų dainų, ratelių, deklamavo eilėraščius, rengė įvairias šventes. Naciai 1939 draugiją uždarė.

Vytautas Gocentas