Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Darbo balsas“

Klaipėdos krašto Darbo federacijos laikraštis.

„Dárbo basas“, Klaipėdos krašto Darbo federacijos laikraštis, 1926 leistas Klaipėdoje. Ėjo kartą per dvi savaites lietuvių ir vokiečių kalbomis. Nagrinėjo pramonės ir žemės ūkio darbininkų gyvenimo bei darbo klausimus. Redagavo M. Toleikis. Spausdino spaustuvė Lituania Klaipėdoje.

ŽE