Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Darbininkų partija

Klaipėdos krašto darbininkų partija, Lietuvos darbininkų partija, politinė organizacija.

Darbiniñkų pártija, Klapėdos krãšto darbiniñkų pártija, Lietuvos darbininkų partija, politinė organizacija. Veikė 1925–1936. 1925 III 29 Darbininkų partiją įkūrė Klaipėdos miesto tarybos darbininkų frakcija. Valdybos pirmininkas Martynas Jonelaitis, sekretorius Vilius Joneikis (abu komunistai). Darbininkų partijos konferencija 1926 III 7 nutarė partijos veiklą išplėsti visoje Lietuvoje ir ją pavadino Lietuvos darbininkų partija. 1928 V. Joneikį nuteisus kalėti, o 1926 M. Jonelaičiui emigravus į Vokietiją, naujieji Darbininkų partijos vadovai nutraukė ryšius su Lietuvos komunistų partija. Nuo 1933 Darbininkų partija tapo provokiška.