Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Darbininkų balsas“, 1

Lietuvos darbininkų žurnalas, nelegaliai ėjęs 1901–1906 Paryžiuje, Londone (faktiškai Tilžėje, Bitėnuose).

„Darbiniñkų basas“, 1, Lietuvos darbininkų žurnalas, nelegaliai ėjęs 1901–1906 Paryžiuje, Londone (faktiškai Tilžėje, Bitėnuose). Leido Lietuvos socialdemokratų partija, rašė apie darbininkų problemas. Redagavo V. Sirutavičius, A. Janulaitis (nuo 1902). Tiražas 600–3000 egzempliorių. Išėjo 40 numerių.

ŽE