Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Danija“

Klaipėdos uosto žemsemė.

„Dãnija“, Klaipėdos uosto direkcijos žinioje buvusi žemsemė. Ja buvo gilinami Klaipėdos Žvejų, Juodkrantės ir Nidos uostai. 1923 „Dãnija“ išsėmė 2710 m3, 1930 – 16 570 m3, 1931 – 8690 m3, 1932 – 2740 m3, 1933 – 2310 m3 grunto. „Dãnijos“ metinės darbo jėgos, remonto ir medžiagų išlaidos sudarė 5 tūkstančius litų (1933).

L: Klaipėdos uosto direkcijos metinė apyskaita 1933. Klaipėda, 1934, p. 28–30.

Vytautas Gocentas