Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daniel Jenisch

Danielius Jenišas, XVIII–XIX a. vokiečių literatas, filosofas, teologas.

Jenisch Daniel (Danielius Jènišas) 1762 IV 2 Šventapilėje 1804 II 9 Berlyne, vokiečių literatas, filosofas, teologas. Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją ir filosofiją. Nuo 1786 gyveno Berlyne. Buvo Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Mikalojaus bažnyčių pamokslininkas. Berlyno meno akademijos ir Berlyno universiteto profesorius. Veikale Philosophisch-kritische Vergleichung vonvierzehn älteren und neueren Sprachen Europens, 1796 [Filosofinis bei kritinis keturiolikos senesniųjų ir naujesniųjų Europos kalbų palyginimas] pateikė Pilypo Ruigio užrašytos ir 1745 paskelbtos Mažosios Lietuvos dainos Aš atsisakiau savo močiutei 8 eilutes ir priėjo prie išvados, jog lietuvių liaudies dainos „ausiai skamba maloniai“. Šią dainą citavo ir lietuvių kalba. Kristijono Gotlybo Milkaus lietuvių kalbos žodynui (1800) Jenischas parašė vieną iš prakalbų, kurioje aukština lietuvių kalbą, lietuvių būdą, jų sugebėjimus ir papročius, pabrėžia Mažosios Lietuvos savitumą ir grožį, atsispindintį lietuvių liaudies poezijoje.

Rimantas Sliužinskas