Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daniel Gottlieb Settegast

Danielius Gotlybas Zetegastas, XVII–XIX a. precentorius, raštijos darbuotojas.

Settegast Daniel Gottlieb (Danielius Gotlybas Zètegastas) 1741 IX 16(?)Barčiuose (Pilkalnio aps.) 1813 V 22Priekulėje, precentorius, raštijos darbuotojas. Augo inteligentų šeimoje; tėvas ir du jaunesni broliai Friedrichas bei Georgas buvo kunigai. 1759 IX 28 įsirašė Karaliaučiaus universitete, tačiau kurso nebaigė. 1763 atvyko į Priekulę ir jos parapinėje mokykloje dirbo apie 50 metų. XVIII a. 2 pusėje Prūsijos valstybės mokyklose religinio mokymo turinį imta siaurinti, gamtamokslinį plėsti. Parašė vieną pirmųjų naujoviško turinio mokomųjų knygų apie bites Bienenkatechismus, 1795 [Bičių katekizmas], Naudingos bičių knygeles, 1801, II leid. 1820, Nauka o pszólach, 1809 [Mokslas apie bites]; jose vaizdžiai pasakojama apie bičių gyvenimą, t. p. suteikiama žinių apie augalus, žoles, vabzdžius. Gumbinės apygardos bažnyčių ir mokyklų komisija leidinėlį nurodė įsigyti visoms krašto mokykloms. 1848 knygą lotyniškais rašmenimis bei šiek tiek sužemaitinta kalba Simonas Daukantas išleido Sankt Peterburge. Settegastui priskiriama ir kita pasaulietinio turinio knyga – Ugnies knygeles, 1802. Ją mokyklų valdžia t. p. rekomendavo mokykloms įsigyti. Gerą vardą, žmonių pagarbą Settegastas prarado siekdamas įtikti valdžiai. 1802 prasidėjus Klaipėdos krašto laukininkų bruzdėjimams prieš baudžiavą, jis bandė tramdyti sodiečius, agitavo paklusti vyriausybės nurodymams. Ši pagalbos neužmiršo – Settegastas gavo 20 sidabrinių.

L: Forstreuter K., Gause F. Altpreussische Biographie. Bd. II. Marburg–Lahn, 1963.

Albertas Juška