Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Danė

upė Klaipėdos apskrityje, Pajūrio žemumoje, Akmenos žemupys.

Dãnė; (vok. Dange), upė Klaipėdos apskrityje, Pajūrio žemumoje, Akmenos žemupys. Ilgis 62 km, baseino plotas 580 km2. Prasideda Grūšlaukės miške, prie Mažųjų Žalimų, 6 km į pietvakarius nuo Salantų. Danę kerta Šiaulių–Klaipėdos ir Šilutės–Klaipėdos geležinkeliai bei Šiaulių–Palangos ir Kauno–Palangos plentai. Įteka į Kuršių marias Klaipėdoje. Nuo versmių iki Kretingos vadinama Akmena, o Klaipėdos krašte – tik Dane. Didesni (per 10 km ilgio) kairieji intakai: Dãgalas, Banė su Vytine, Ringa su Ringale, Vaineikupis, Šukupis, Skroblupis, Burkštinas, Jaurykla, Bebrūnė, Eketė su Baukšte; dešinieji: Dūmešis su Gindule ir Purmala, Šlaveita, Tenžė. Iki Tenžės Danės slėnis 100–200 m pločio, likusiame ruože – 500–600 metrų. Slėnio gylis 5–10, kai kur iki 20 metrų. Nuo 57 iki 55 km vaga reguliuota, nuo 45 iki 42 km ir nuo 40 iki 35 km patvenkta. Aukštupio ir vidurupio vagos plotis 5–18 m, žemupio – 23–39 m, gylis 0,3–1,3, netoli žiočių – 5–6 metrai. Vidurupio vagoje gausu riedulių. Srovės greitis 0,1–0,3 m/s, vidutinis nuolydis 0,90 m/km. Tūbausiuose (41 km) nuo 1946 veikia, o Kretingoje (28 km nuo žiočių) iki 1959 veikė vandens matavimo stotis. Debitas ties Tūbausiais: vidutinis metinis – 2,56, vidutinis pavasario potvynio – 30,5, maksimalus – 65,6 m3/s. Per pavasario potvynį nuteka 24 % metinio nuotėkio. Vidutinis debitas žiotyse 6,96 m3/s. Vandens lygio svyravimo per metus amplitudė 0,99–2,55 metro. Tvenkiniai: Tūbausių (80 ha), Padvarių (82 ha), Kretingos (7 ha). Kurmaičiuose (Kretingos rajone), prie Pilsupio žiočių, Danės kairiajame krante yra piliakalnis. Tauralaukyje, kairiajame krante, yra apie 4 m ilgio ir 3,3 m pločio vadinamasis Velnio akmuo – archeologijos paminklas. Prie Danės žiočių, kairiajame krante esanti Klaipėdos piliavietė ir bastioninių įtvirtinimų liekanos – archeologijos ir istorijos paminklas. 1252 minima Danga, 1253 Danghe, 1290 die Dange. Upėvardis labai archajiškas, sietinas su indoeuropiečių *dàn – tekėti, plg. avestišką dànu- – upė, srovė, latvių dana(va) – klanas, bala ir Dewi Danu (vandens deivė, garbinama Bali saloje, Indonezijoje).

Vilius Pėteraitis

Algirdas Rainys

Iliustracija: Danė ties Tauralaukiu iš paukščio skrydžio

Iliustracija: Danės krantinės, 1930 / Iš Birutės Gabrėnaitės-Šipilienės albumo

Iliustracija: Danės žemupio upynas (schema)